Hier finden Sie Veröffentlichungen über Balance, wissenschaftliche Arbeiten von (ehemaligen) Mitarbeitern von Balance sowie von uns übersetzte Publikationen.

Juridisch vertalen: work plentyi-leestafel-1a
Verschenen in vakblad ‚Mr.‘, 03/2008, p. 24 – 29
Michiel Rohlof

Niet meer weg te denken uit de advocatuur en het bedrijfsleven in Nederland: het juridische vertaalbureau. Deze bureaus leveren vaak onder grote tijdsdruk vertalingen van uitgebreide juridische teksten, waarbij de kwaliteit van de vertaling net zo goed dient te zijn als die van de brontekst. De internationalisering in Nederland zorgt voor een groeiende vraag aan goed vertaalwerk. Mr. sprak met twee vertaalbureaus over hun manier van werken, de aanbestedingen en mogelijke certificering.
Der vollständige Artikel im html-Format
> Der vollständige Artikel im pdf-Format

Juridische vaktaal, de oneindige lus en Poesje mauw
Over de wenselijkheid van taalonderwijs in de opleiding van juristen, Galileo 2008
Gerd Weyers

Om te leren zien hoe de juridische vaktaal in elkaar zit en werkt, zou taalonderwijs en misschien zelfs vertaalonderwijs (als vingeroefening) in de opleiding van juristen een vast onderdeel van het curriculum moeten zijn. Zowel op het vertalen als op het formuleren van juridische teksten is immers het principe van de ‘oneindige lus’ van toepassing in de betekenis van een hermeneutische denkbeweging die voorvloeit uit het spanningsveld en samenspel van vorm en inhoud. Of zoals Marjolijn Februari (2006) het stelt: het is ‘juist voor juristen van belang te leren dat vorm en inhoud onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Juist juristen zouden moeten leren dat een kleine verandering in woordkeuze grote gevolgen heeft voor de betekenis van een tekst.’
Der vollständige Artikel im html-Format
Der vollständige Artikel im pdf-Format

Orwell’s nineteen eighty-four and England’s intelligentsia
A thesis by Wendy Hassler-Forest

Many great satirists, most famously Jonathan Swift for his Fourth Book of Gulliver’s Travels, have been labeled pessimists and misanthropes when the warnings they issued were interpreted as predictions. Orwell is frequently labeled a pessimist, a misanthrope and a disappointed Socialist for the bleak image of the future portrayed in Nineteen Eighty-Four by a surprisingly large number of critics who interpreted the novel as Orwell’s prediction of where the world was heading rather than of where the world could be heading if people did not become aware of certain dangers. A work of tragic satire warns its readers that they are significantly underestimating a subject’s danger. However, contrary to a tragedy, a work of tragic satire does not accept the inevitability of this danger establishing itself in society. After all, there would be little point in issuing a warning if it did. In fact, its criticism comes from a view, held by the author, of where we should be heading, or of what society should be like, instead. This is referred to as the satire’s underlying satiric norm. In this sense, a tragic satire, which aims to make us aware of the fact that we’re heading in the wrong direction, is the opposite of a tragedy, which accepts the inevitability of that direction, however much it regrets it.
Der vollständige Artikel im html-Format
Der vollständige Artikel im pdf-Format

De regeling van de verborgen gebreken. Haar oorsprong en ontwikkeling in het hedendaagse recht.
Louise Jakobs, Amsterdam 2005

Wat kan de koper doen als hij een paard heeft gekocht waarvan later vast komt te staan dat het aan een bepaalde aandoening of ziekte lijdt? Met enige regelmaat verschijnen in vaktijdschriften voor de paardensport artikelen over de vraag welke regels in zulke gevallen gelden. Daarbij gaat het dan met name om de aansprakelijkheid van de (beroepsmatige) verkoper voor (verborgen) gebreken van het paard die zich pas openbaren nadat de koop tot stand is gekomen, en om de rechten die de consument-koper in dit geval heeft.
Der vollständige Artikel im html-Format
Der vollständige Artikel im pdf-Format

Broddelwerk niet geaccepteerd – Juridische vertaalbureaus hebben kritische klanten
Verschenen in vakblad ‚Mr.‘, 03/2007, p. 62 – 67
René Didde

Juridische vertalers doen meer dan alleen vertalen. Ze behoeden menig jurist voor blunders door fouten op te sporen. Een woordje als ‘niet‘ dat is vergeten, het woord ‘werkgever‘ in plaats van ‘werknemer‘ in een contract. „Het is duidelijk dat advocaten die vaak onder grote druk staan om een processtuk te produceren wel eens een schrijffout maken. Soms kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Een goede juridisch vertaler haalt dergelijke dingen eruit.“
Der vollständige Artikel im html-Format
Der vollständige Artikel im pdf-Format

Das Übersetzen von Rechtstexten: eine Herausforderung an die Übersetzungswissenschaft
Betrachtungen zur deutschen Fassung des EG-Vertrags und zur deutschen Übersetzung des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches
Gerd Weyers in: Gerard-René de Groot/Reiner Schulze, Recht und Übersetzen, Baden-Baden 1999 (Nomos), S. 151 – 174

Wenn man sich darauf einigen könnte, daß es die Aufgabe der Übersetzungswissenschaft wäre, nicht nur Übersetzungsprobleme systematisch zu erfassen und zu beschreiben, sondern darüber hinaus auch fachsprachen-, textklassen- und textsortenbezogene Strategien für translatorisches Handeln in praxisbezogener Weise aufzuzeigen und zu diskutieren, so müßte die Frage zulässig sein, welchen Beitrag diese zum Problem des Übersetzens von Rechtstexten leistet bzw. leisten müßte.
Der vollständige Artikel im html-Format
Der vollständige Artikel im pdf-Format