Professionele (beëdigde) vertalingen
Balance is gespecialiseerd in juridisch/economisch en algemeen/technisch vertaalwerk.

Balance levert beëdigde vertalingen in vrijwel alle talen:

• overeenkomsten
• algemene voorwaarden
• processtukken
• notariële akten, statuten
• fiscale adviezen
• jaarverslagen
• prospectussen
'• due diligence'-onderzoeken
• dataroom translations
• juridische correspondentie
• juridische correspondentie
• beleidsstukken
• EU-programma's (Interreg)
• technische handleidingen
• milieu-effectrapportages
• tenders, offertes
• brochures, persberichten
• wetenschappelijke teksten
• websites
• presentaties, toespraken
• notulen

Harde deadlines
Afspraak is afspraak. Wij weten wat het is om onder druk te werken en doen er alles aan om zelfs de krapste deadlines te halen.

Moedertaalprincipe
Balance is een van de weinige vertaalbureaus in Nederland met ‘in-house’-moedertaalsprekers voor Duits, Engels, Frans enz.

Tweede handtekening
Zoals u dat bijvoorbeeld van uw accountantskantoor gewend bent, wordt ook bij Balance gewerkt met een tweede handtekening. Elke vertaling is een gezamenlijk product van de vertaler en de revisor. Wij voeren niet simpelweg een quick scan uit, maar controleren zin voor zin de juistheid van elke vertaling.

Persoonlijke service
Wij zijn geen anonieme toeleverancier. Wij bieden onze klanten een directe, persoonlijke service. Aangezien het merendeel van de werkzaamheden in-house wordt uitgevoerd, kunnen onze klanten met eventuele vragen altijd terecht bij de betrokken vertaler of revisor.

Eén aanspreekpunt bij meertalige opdrachten
Bij Balance worden alle meertalige opdrachten gecoördineerd door één vaste projectmanager. Deze zorgt voor overleg tussen de betrokken vertalers en coördineert de communicatie met de klant.

Digitaal vertaalarchief
Wij archiveren alle vertalingen en bronteksten van minimaal de afgelopen 10 jaar. Met behulp van onze geavanceerde computer-aided translation tools wordt dit archief ontsloten. Elk woord dat ooit door ons vertaald is, kan met behulp van de CAT-tools worden gevonden. En ook elke vertaalde zin. Ons archief bevat meer lemma’s dan honderden woordenboeken. Als de klant een tekst aanbiedt die bijvoorbeeld voor 30% identiek is aan een eerder door ons vertaalde tekst, wordt dat door de vertaal-tool keurig gemeld. Dat levert een aanzienlijke kostenbesparing voor de klant op.

Ervaren medewerkers
Het vertalen van vakteksten vereist dat de vertaler vertrouwd is met de betrokken vakgebieden en de vaktalige conventies van de doeltaal beheerst. De vertalers van Balance beschikken over aantoonbare affiniteit met het betrokken vakgebied en een (ver)taalopleiding op universitair of vergelijkbaar niveau. Daarnaast monitoren wij zorgvuldig het schaarse aanbod aan goede vertalers en daarom zijn wij actief in opleidingscircuits en vertalersorganisaties.

Lidmaatschap VVIN (Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland)

Balance is lid van de brancheorganisatie VVIN. De VVIN hanteert uniforme algemene voorwaardenen een gezamenlijk geschillenreglement.